“Ontwikkelen op basis van een brede steun van de bevolking”

Een frisse start

Op 12 januari 2024 is er een frisse start gemaakt door de onthulling van een bouwbord.

Klik hier voor een overzicht

On-line Publieksavond

Op 25 november 2021 vond de publieksavond “Hartenstein hersteld en vernieuwd” als gevolg van de corona maatregelen on-line plaats.

Het verslag van die avond vind je door hier te klikken

Publieksavond “Hartenstein hersteld en vernieuwd”


Op donderdagavond 25 november a.s. licht de initiatiefgroep ‘4 Landgoederen op de Helling’ (4LGH) tijdens een online presentatie het planvoorstel toe zoals dat door haar bij de gemeente onlangs is ingediend. Het planvoorstel ‘Hartenstein hersteld en vernieuwd’ wordt op deze online-avond gepresenteerd door landschapsarchitect ir. Jeroen Bosch. Nu de gemeente nog dit jaar over het vervolgproces een besluit wenst te nemen, wordt tijdens deze online informatieavond tevens inzicht gegeven in de stappen die de gemeente wil nemen om tot realisatie van het burgerinitiatief 4LGH te komen. Aansluitend is er ruimte voor deelnemers om te reageren op de inhoud van de online presentatie.
Deze ‘online-ontmoeting’ komt in de plaats van de in dit verband in een fysieke omgeving voorgenomen openbare publieksavond.
Voor deelname kunnen belangstellenden zich aanmelden door een e-mailbericht te zenden aan info@vriendenvanparkhartenstein.nl. Men krijgt dan per direct de uitnodiging met de noodzakelijke link toegezonden. De aanvang van de online presentatie is om 19.30 uur, sluiting 21.00 uur.


Planvoorstel “Hartenstein Hersteld en vernieuwd”

Het Planvoorstel “Hartenstein Hersteld en vernieuwd” zoals in juni 2021 door de initiatiefgroep 4LGH bij de gemeente Renkum is ingediend. Op 8 december wordt door de Raadscommissie hierover beraadslaagd: kiest men voor de richting zoals voorgesteld door de initiatiefgroep 4LGH of kiest de gemeente voor een andere richting waarbij geldopbrengst de meest bepalende factor zou moeten zijn.

Planvoorstel
“Hartenstein Hersteld en vernieuwd”

Presentatie Planconcept Park Hartenstein

Op 30 januari 2020 is het transformatiemodel in boekvorm overhandigd aan de wethouder Jasper Verstand.

v.l.n.r Jan van IJzendoorn, Albert Smit, Jasper Verstand en Frans Welsch

Dit boekwerk is hier in te zien of te downloaden.


‘Transformatie van Park Hartenstein’

Openbare Bijeenkomst Verslag

Dorpsplatform Oosterbeek, Stichting Ruimte Denken, Vrienden van Park Hartenstein en het Airborne Museum hebben op 9 oktober 2019 gezamenlijk een openbare bijeenkomst georganiseerd waarop een transformatiemodel voor Park Hartenstein is gepresenteerd.

De presentatie die op deze bijeenkomst is gepresenteerd en het verslag van de bijeenkomst (waarin verwezen wordt naar de pagina’s in de presentatie) zijn hier beschikbaar.

Presentatie 9 oktober 2019

Verslag van de bijeenkomst op 9 oktober 2019


Ontwikkelen op basis van een brede steun van de bevolking”

Verkiezing Burgerinitiatief 2017

Het project Landgoederen op de Helling is door D66 genomineerd voor de verkiezing Burgerinitiatief 2017, naast 9 andere plaatselijke burgerinitiatieven. Op 10 februari tussen 10.00 uur en 12.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in het ‘Huis van Renkum’ aan de Europalaan.

Om te stemmen en voor informatie zie de site van D66


Laatste aanvulling op deze site

SLOTBIJEENKOMST BURGERINITIATIEF ‘4 LANDGOEDEREN OP DE HELLING’ OOSTERBEEK

Op vrijdag 29 september 2017 is tijdens een openbare bijeenkomst de eindresultaten aan de
gemeente Renkum aangeboden. Deze slotmanifestatie is gehouden in het Koetshuis van D.C. de
Pietersberg te Oosterbeek.

In het hoofdstuk Documenten is een apart deel gewijd aan deze slotbijeenkomst.

  • De twee visierapporten zijn hier te downloaden.
  • Foto’s van de bijeenkomst (Jan Voskes en Marja Koorevaar)
  • Poëtische ontboezemingen van Bianca Hendriks

Openbare bijeenkomst 7 juni 2017

De laatste openbare bijeenkomst was  in de Concertzaal in Oosterbeek.

In het hoofdstuk Documenten – Bijeenkomsten vindt u de nadere informatie.

Naast de agenda, met per onderdeel de presentatie, is ook het verslag van deze bijeenkomst opgenomen


Openbare bijeenkomst 11 mei

Op 11 mei hebben belangstellenden weer meegedacht over de herinrichting van de Talsmalaan.

In het hoofdstuk Documenten – Bijeenkomsten vindt u meer informatie:

  • Uitnodiging
  • Presentatie
  • Aangeleverde documenten
  • Voorkeursmodellen
  • Verslag van de publieksavond
  • Visie F. Spaargaren
  • Bijdrage Harry Davids

Handtekeningen gezet

Samen met de wethouder staan de initiatiefnemers (v.l.n.r.) Albert Smit (Dorpsplatform Oosterbeek), Wethouder Erik Heinrich, Frans Welsch (Vrienden Park Hartenstein) en Jan van IJzendoorn (Ruimte Denken) voor de Pieter Reijenga Mavo. Het samenwerkingsdocument is getekend. We kunnen aan de slag

Wij kunnen aan de slag

De drie organisaties, vereniging Vrienden van Park Hartenstein, stichting Dorpsplatform Oosterbeek en stichting Ruimte Denken, zijn in 2015 overeengekomen om samen met in en om het gebied woonachtige burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties dit jaar (2016) te starten met het opstellen van een gebiedsontwikkelingsplan op hoofdlijnen voor de vier bovengenoemde voormalige landgoederen. Plus, en dit in samenwerking met de gemeente, oplossingen te bedenken voor de locatie van de voormalige Reijenga-mavo aan de Talsmalaan. Lees meer…