“Ontwikkelen op basis van een brede steun van de bevolking”

Planvoorstel ‘Hartenstein hersteld en vernieuwd’ (juni 2021)

Impressie Parkpaviljoen

Voor u ligt het aangescherpte planvoorstel ‘Hartenstein hersteld en vernieuwd’.
Na de presentatie van het planconcept aan raadsleden en publiek (in oktober 2019) heeft het college een (concept) raadsvoorstel opgesteld met het advies aan de raad om in te stemmen met de uitgangspunten van het planconcept. Een positief besluit zou de gemeente samen met de initiatiefgroep de noodzakelijke basis geven om investeerders en exploitanten te benaderen voor de realisatie van de plannen.


Klik hier voor het plan!


Presentatie Planconcept Park Hartenstein

Op 30 januari 2020 is het transformatiemodel in boekvorm overhandigd aan de wethouder Jasper Verstand.

v.l.n.r Jan van IJzendoorn, Albert Smit, Jasper Verstand en Frans Welsch

Dit boekwerk is hier in te zien of te downloaden.

‘Transformatie van Park Hartenstein’

Openbare Bijeenkomst Verslag

Dorpsplatform Oosterbeek, Stichting Ruimte Denken, Vrienden van Park Hartenstein en het Airborne Museum hebben op 9 oktober 2019 gezamenlijk een openbare bijeenkomst georganiseerd waarop een transformatiemodel voor Park Hartenstein is gepresenteerd.

De presentatie die op deze bijeenkomst is gepresenteerd en het verslag van de bijeenkomst (waarin verwezen wordt naar de pagina’s in de presentatie) zijn hier beschikbaar.

Presentatie 9 oktober 2019

Verslag van de bijeenkomst op 9 oktober 2019

Ontwikkelen op basis van een brede steun van de bevolking”

Verkiezing Burgerinitiatief 2017

Het project Landgoederen op de Helling is door D66 genomineerd voor de verkiezing Burgerinitiatief 2017, naast 9 andere plaatselijke burgerinitiatieven. Op 10 februari tussen 10.00 uur en 12.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in het ‘Huis van Renkum’ aan de Europalaan.

Om te stemmen en voor informatie zie de site van D66

Laatste aanvulling
op deze site

SLOTBIJEENKOMST BURGERINITIATIEF ‘4 LANDGOEDEREN OP DE HELLING’ OOSTERBEEK

Op vrijdag 29 september 2017 is tijdens een openbare bijeenkomst de eindresultaten aan de
gemeente Renkum aangeboden. Deze slotmanifestatie is gehouden in het Koetshuis van D.C. de
Pietersberg te Oosterbeek.

In het hoofdstuk Documenten is een apart deel gewijd aan deze slotbijeenkomst.

  • De twee visierapporten zijn hier te downloaden.
  • Foto’s van de bijeenkomst (Jan Voskes en Marja Koorevaar)
  • Poëtische ontboezemingen van Bianca Hendriks

Openbare bijeenkomst 7 juni 2017

De laatste openbare bijeenkomst was  in de Concertzaal in Oosterbeek.

In het hoofdstuk Documenten – Bijeenkomsten vindt u de nadere informatie.

Naast de agenda, met per onderdeel de presentatie, is ook het verslag van deze bijeenkomst opgenomen.

Verslag 7 juni 2017

Openbare bijeenkomst 11 mei

Op 11 mei hebben belangstellenden weer meegedacht over de herinrichting van de Talsmalaan.

In het hoofdstuk Documenten – Bijeenkomsten vindt u meer informatie:

  • Uitnodiging
  • Presentatie
  • Aangeleverde documenten
  • Voorkeursmodellen
  • Verslag van de publieksavond
  • Visie F. Spaargaren
  • Bijdrage Harry Davids

AGENDA

Meedoen? Vule een korte vragenlijst in

Handtekeningen
gezet

Samen met de wethouder staan de initiatiefnemers (v.l.n.r.) Albert Smit (Dorpsplatform Oosterbeek), Wethouder Erik Heinrich, Frans Welsch (Vrienden Park Hartenstein) en Jan van IJzendoorn (Ruimte Denken) voor de Pieter Reijenga Mavo. Het samenwerkingsdocument is getekend. We kunnen aan de slag.

Wij kunnen aan de slag

De drie organisaties, vereniging Vrienden van Park Hartenstein, stichting Dorpsplatform Oosterbeek en stichting Ruimte Denken, zijn in 2015 overeengekomen om samen met in en om het gebied woonachtige burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties dit jaar (2016) te starten met het opstellen van een gebiedsontwikkelingsplan op hoofdlijnen voor de vier bovengenoemde voormalige landgoederen. Plus, en dit in samenwerking met de gemeente, oplossingen te bedenken voor de locatie van de voormalige Reijenga-mavo aan de Talsmalaan. Lees meer…

Plangebied