Slotmanifestatie
vrijdag 29 september 2017

Tijdens de slotmanifestatie op 29 september in het Koetshuis van D.C. De Pietersberg zijn de twee visies over de Talsmalaan en de Landgoederen op de Helling gepresenteerd.

De beide visierapporten zijn overhandigd aan de gemeente Renkum.

Beide rapporten zijn hier te downloaden met ingang van 30 september.

Visierapport “Oosterbeekse buitenplaatsen herleven” (36 Mb)

Visierapport “Welkom in Park Hartenstein” (15 Mb)

Foto’s

Onderstaande foto’s zijn gemaakt tijdens de slotmanifestatie. Door te klikken op de foto verschijnt in een aparte pagina het volledige formaat.

Fotografie: Jan Voskes

Fotografie: Marja Korevaar

Gedicht en poëtische reflectie

Tijdens de slotmanifestatie heeft Bianca Hendriks, dorpsdichter van de Gemeente Renkum, een gedicht en een poëtische reflectie voorgedragen.

De tekst van deze dichterlijke ontboezemingen is te lezen door het klikken op de omschrijving. Gedicht (Kijken en zien)

Poëtische reflectie