Expositie

Expositie vanaf 19 december t/m 14 januari 2017
Locatie:
Gen. Urquhartlaan 1, Oosterbeek
Bibliotheek/de Klipper
Oosterbeek

Vanaf maandag 19 december a.s. tot en met vrijdag 14 januari a.s. is er in de bibliotheek/de Klipper een expositie ingericht die niet alleen informatie verschaft over de stand van het open planproces 4 ‘Landgoederen op de helling’ maar ook uitnodigt tot meedenken over de toekomst van de voormalige landgoederen Hartenstein, Pietersberg, Hemelse Berg en Laag Oorsprong . Met deze expositie willen de organisatoren van dit burgerinitiatief, stichting Dorpsplatform Oosterbeek, stichting Ruimte Denken en de vereniging Vrienden van Park Hartenstein, burgers bij het planproces betrekken en uitnodigen tot actief meedenken over de toekomst van deze bijzondere gebieden. De drie ten toon gestelde planmodellen (ontworpen na analyse van door inwoners beschikbaar gestelde informatie) reiken daarvoor ideeën aan die bij realisering kansen betekenen voor het kunnen behouden van karakteristieke landschappelijke -, natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied.
Bezoekers kunnen aan de hand van een reactieformulier aangeven welk planmodel bij hen de voorkeur geniet en men kan tevens aangegeven welke onderdelen men het minst aantrekkelijk vindt in de planmodellen. De organisatoren willen tegelijkertijd ook graag kennis nemen van ideeën die bij de burgers zelf leven over de toekomst van de deze voormalige landgoederen. De expositie is te bezichtigen overeenkomstig de openingstijden van de bibliotheek.