Openbare bijeenkomst in de Concertzaal

Openbare bijeenkomst in de Concertzaal, onderwerp: bouwfuncties en landschappelijke varianten voor locatie Talsmalaan – park Hartenstein

Inloop: 19.30 uur; Aanvang: 20.00 uur.

No Comments

Post a Comment